Czy stanu wojennego można było uniknąć?

Poniższy film przybliża gospodarcze kulisy wprowadzenia stanu wojennego. Wypowiadają się ekonomiści i pracownicy polskiej dyplomacji z tamtego okresu. Film analizuje naciski ekonomiczne, jakim podlegały polskie władze w okresie poprzedzającym wprowadzenie stanu wojennego. Obowiązkowa pozycja dla każdego, kto chce obiektywnie ocenić sytuację panującą w kraju i spektrum dostępnych wówczas decyzji.

Film „Za kulisami PRL – 20 – Podwójna pętla”.

Tekst powiązany

Stan Wojenny 13.XII.1981 – kulisy polityczne, ekonomiczne i stanowisko Stronnictwa narodowego